Ενοικιάσεις Κάδων – Container – Κάδοι Μπαζών – Κάδοι Ανακύκλωσης
από την εταιρεία 
Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day

H εταιρεία «Θ ΛΙΑΚΑTΑΣ – Recycling2day» δραστηριοποιείται  από το 1986 έχοντας στο ενεργητικό της πληθώρα συμμετοχών σε έργα όπως:

 • Δημόσια Έργα
 • Έργα ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ
 • Έγα Φυσικού αερίου
 • Έργα ΑΤΤΙΚΗΣ Οδού
 • Ολυμπιακά Έργα
 • Έργα ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ και ειδικότερα σταθμού Δουκίσης Πλακεντίας και σταθμού Πλατείας Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω.

Ο βασικός τομέας της δρατσηριότητας της «Θ ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day» συνίσταται στην αποκομιδή και διαχείριση στερεών αποβλήτων (μπάζα, απορρίμματα ανακαινίσεων, βιομηχανικά απόβλητα, κ.α), στην ενοικίαση κάδων (container) ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών, καθώς και στην ανακύκλωση, κατέχοντας όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τη διαχείριση αποβλήτων.

Με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστη εξυπηρέτηση είναι σε θέση να προσφέρει άμεση, αξιόπιστη και υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων σε δημόσιους φορείς, ιδιωτικές τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες καθώς και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις επιταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Έχουμε συνεργαστεί με μεγάλες και γνωστές Ελληνικές τεχνικές εταιρίες, και οι κάδοι αποκομιδής μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων που διαθέτουμε έχουν τροφοδοτήσει μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Οι βασικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ενοικιάσεις Κάδων & Χωνιών
  Ενοικιάσεις Κάδων - Κάδοι Μπαζών - Κάδοι Ανακύκλωσης από την εταιρεία Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ - Recycling2day

  Ενοικιάσεις Κάδων – Κάδοι Μπαζών – Κάδοι Ανακύκλωσης από την εταιρεία Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day

 • Ανακαινίσεις & Αναπαλαιώσεις Κτιρίων
 • Γκρεμίσματα Εσωτερικών Χώρων
 • Αποξηλώσεις Πλακιδίων Μπάνιου & Κουζίνας
 • Καθαρισμοί Κτιρίων & Καταστημάτων
 • Αποκομιδή Μπαζών
 • Κατεδαφίσεις – Εκσκαφές
 • Ανακύκλωση Ξυλείας
 • Ανακύκλωση πλαστικών
 • Ανακύκλωση Γυαλιού
 • Ανακύκλωση χάρτου
 • Συλλογή και Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων

 

 

 

Με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και όραμα την αειφορία των συστημάτων κάνουμε πράξη

την ανακύκλωση υλικών με απόλυτο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας

αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Ενοικιάσεις Κάδων – Κάδοι Μπαζών – Κάδοι Ανακύκλωσης από την εταιρεία

Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail