Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες Ανακύκλωσης Μετάλλων. Διαχειρίζεται όλων των ειδών τα μεταλλικά μη επικίνδυνα απόβλητα, που είναι δυνατό να προκύπτουν από

  • βιομηχανίες
  • οικοδομικές εργασίες
  • κατεδαφίσεις
  • κλπ

Στο χώρο μας πραγματοποιείται διαλογή και διαχείριση των μεταλλικών αποβλήτων καθώς και διαχωρισμός, με στόχο την βέλτιστη ποιοτικά και ποσοτικά απόδοση της διαδικασίας της ανακύκλωσης μετάλλων.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail