Κάδος Ανακύκλωσης – Κάδος για Μπάζα – 3 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης – κάδους για μπάζα – containers χωρητικότητας 3 κ.μ., καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η οικονιμική ενοικίαση container για περιορισμένες εργασίες αλλά και η εξυπηρέτηση περιοχών και δρόμων , όπου δεν είναι δυνατή η διέλευση μεγαλύτερου φορτηγού.

Πραγματοποίηση ανακύκλωσης

Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής όσο και με μηχανικά μέσα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρίζονται από τα καθαρά απόβλητα. Τα απορρίμματα – απόβλητα οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης (ΧΥΤΑ), ενώ τα ανακυκλώσιμα απόβλητα οδηγούνται σε εταιρείες διαχείρισης αυτών. Η εταιρεία Θ.Λιακατάς παρέχει νόμιμη βεβαίωση διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων – αποβλήτων σε όλους τους πελάτες της (Α.Μ. ΥΠΕΚΑ 243).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail