Κάδος Ανακύκλωσης – Κάδος για Μπάζα – 8 έως 10 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης – κάδους για Μπάζα – containers χωρητικότητας 8-10 κ.μ. για τη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (μπάζων και ανακυκλώσιμων υλικών)

Πραγματοποίηση ανακύκλωσης

Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής όσο και με μηχανικά μέσα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, διαχωρίζονται από τα καθαρά απόβλητα. Τα απορρίμματα – απόβλητα οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης (ΧΥΤΑ), ενώ τα ανακυκλώσιμα απόβλητα οδηγούνται σε εταιρείες διαχείρισης αυτών. Η εταιρεία Θ.Λιακατάς παρέχει νόμιμη βεβαίωση διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων – αποβλήτων σε όλους τους πελάτες της (Α.Μ. ΥΠΕΚΑ 243)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail