Η Εταιρεία Λιακατάς χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό της, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη συλλογή και μεταφορά των Επικινδύνων Αποβλήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Η εταιρεία μας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με σεβασμό στο περιβάλλον, αποσκοπώντας στη μακροπρόθεσμη και σταθερή συνεργασία με τον κάθε πελάτη μας και την προώθηση της αειφορίας. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων από την τοποθεσία παραγωγής ή προσωρινής αποθήκευσής τους, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η Εταιρία Λιακατάς μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία της διασυνοριακής μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (EC 1013/2006) και της Σύμβασης της Βασιλείας. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό αποτελούν εχέγγυο για την άμεση παροχή λύσεων σε οποιοδήποτε πρόβλημα κλιθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η εταιρεία είναι σε θέση να προβεί σε άμεση συλλογή, μεταφορά και διάθεση των Επικινδύνων και Μη επικινδύνων Αποβλήτων παρέχοντας παράλληλα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις διαχείρισης των αποβλήτων στον παραγωγό.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβάνουν:

  • Συλλογή και μεταφορά
  • Ταυτοποίηση αποβλήτων.
  •  Συλλογή, φόρτωση, μεταφορά.
  •  Συλλογή και μεταφορά πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων.
  •  Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της χώρας και του εξωτερικού.
  •  Έκδοση απαιτούμενων εγγράφων, αδειών και πιστοποιητικών.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail