Κάδος Ανακύκλωσης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – 33 έως 35 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης για στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα – containers χωρητικότητας 33-35 κ.μ. Στα containers αυτά τοποθετούνται κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά και ελαφριά απορρίμματα Πραγματοποίηση ανακύκλωσης Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής όσο […]

Κάδος Ανακύκλωσης – Κάδος για Μπάζα – 8 έως 10 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης – κάδους για Μπάζα – containers χωρητικότητας 8-10 κ.μ. για τη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (μπάζων και ανακυκλώσιμων υλικών) Πραγματοποίηση ανακύκλωσης Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής […]

Κάδος Ανακύκλωσης – Κάδος για Μπάζα – 3 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης – κάδους για μπάζα – containers χωρητικότητας 3 κ.μ., καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η οικονιμική ενοικίαση container για περιορισμένες εργασίες αλλά και η εξυπηρέτηση περιοχών και δρόμων , όπου δεν είναι δυνατή η διέλευση μεγαλύτερου φορτηγού. Πραγματοποίηση ανακύκλωσης […]

Η δύναμη και η υποδομή της εταιρείας Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day

Η εταιρεία Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day σήμερα διαθέτει ένα στόλο 20 οχημάτων, 350 κάδους 3 και 8 κυβικών μέτρων, 70 κάδους 33-35 κυβικών μέτρων και 30 πρέσες 20 κυβικών μέτρων καλύπτοντας έτσι μια μεγάλη γκάμα χαρακτηριστικών για όλες τις εργασίες που καλείται να πραγματοποιήσει. Με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστη εξυπηρέτηση […]

Μοναδική Προσφορά για κάδο 8 m3 – ΜΟΝΟ 100 ευρώ

Η εταιρεία Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Recycling2day σας προσφέρει μια ειδική τιμή στις ήδη χαμηλές χρεώσεις της. Τώρα μπορείτε να έχετε με κόστος μόνο 100 ευρώ μη συμπεριλμαβνομένου ΦΠΑ ένα κάδο μπάζων 8 κυβικών μέτρων στο χώρο σας για όσο διάστημα τον χρειάζεστε. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η διάθεση του κάδου τόσο ως […]