Κάδος Ανακύκλωσης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – 33 έως 35 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης για στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα – containers χωρητικότητας 33-35 κ.μ. Στα containers αυτά τοποθετούνται κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά και ελαφριά απορρίμματα Πραγματοποίηση ανακύκλωσης Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής όσο […]

Κάδος Ανακύκλωσης – Κάδος για Μπάζα – 8 έως 10 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης – κάδους για Μπάζα – containers χωρητικότητας 8-10 κ.μ. για τη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (μπάζων και ανακυκλώσιμων υλικών) Πραγματοποίηση ανακύκλωσης Στο χώρο της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρείας πραγματοποιείται διαχωρισμός όλων των εισερχόμενων αποβλήτων, βάσει είδους και σύστασης, τόσο με τη διαδικασία της χειροδιαλογής […]

Κάδος Ανακύκλωσης – Κάδος για Μπάζα – 3 κ.μ.

Η εταιρεία διαθέτει κάδους ανακύκλωσης – κάδους για μπάζα – containers χωρητικότητας 3 κ.μ., καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα μικρών διαστάσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η οικονιμική ενοικίαση container για περιορισμένες εργασίες αλλά και η εξυπηρέτηση περιοχών και δρόμων , όπου δεν είναι δυνατή η διέλευση μεγαλύτερου φορτηγού. Πραγματοποίηση ανακύκλωσης […]