Η εταιρεία Λιακατάς – Recycling2Day με  πολυετή παρουσία και εμπειρία στο χώρο της Ανακύκλωσης, είναι ειδικευμένη στη διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης κάδων, της ανακύκλωσης, καθώς και της συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων.

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  1. Ενοικίαση κάδων: Προσφέρουμε τη δυνατότητα ενοικίασης κάδων για τη συλλογή και αποθήκευση αποβλήτων σε διάφορες τοποθεσίες, όπως επιχειρήσεις ή βιομηχανικές μονάδες.
  2. Ανακύκλωση: Επιλέγουμε τους κατάλληλους τρόπους ανακύκλωσης των αποβλήτων που συλλέγονται, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να αξιοποιήσει τα υλικά με τον βέλτιστο τρόπο.
  3. Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων: Επιχειρεί τη συλλογή των αποβλήτων από τις τοποθεσίες όπου παράγονται και την ασφαλή μεταφορά τους προς εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή διάθεσης.
  4. Aποκομιδή και διαχείριση στερεών αποβλήτων – βιομηχανικών αποβλήτων.
  5. Ο συνδυασμός αυτών των υπηρεσιών είναι κρίσιμος για τη διαχείριση των αποβλήτων με ασφάλεια και συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν αυτόν τον τομέα.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία Λιακατάς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η εταιρεία LIAKATAS Recycling2Day με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και όραμα την αειφορία των συστημάτων κάνει πράξη την ανακύκλωση υλικών με απόλυτο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Εμπειρία & γνώση

Παράγοντες της επιτυχίας μας

Η εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας, καθώς αυτός ο τομέας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία μας διαθέτει αυξημένη και πολυετή εμπειρία αφου δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης από το 1998.

Η εταιρεία LIAKATAS – Recycling2Day επενδύει διαρκώς σε εξειδικευμένους συνεργάτες και προσωπικό. Η ύπαρξη ειδικευμένου στελεχιακού προσωπικού στην εταιρεία είναι σημαντική, καθώς συχνά απαιτούνται εμπειρία και γνώσεις στην ικανοποίηση και εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας πάντα βέβαια σε  συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τους νόμους που διέπουν τον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων.

Περισσότερα για την εταιρεία μασ